BUILD, SEED, EAT 2012

Temaet for dette projekt var madspild.

"Build Seed Eat" har til formål at gøre skolebørn opmærksomme på hvordan den mad vi hver dag forbruger kommer fra jord til bord. Målet var at skabe viden om processen gennem kinestætisk læring, så det bliver en sjov og aktiv måde at lære hvordan, man sår og dyrker grøntsager for derefter at tilberde grøntsagerne.

 

Det er hensigten, at de studerende skal bygge og dyrke deres egen have gennem et tværfagligt forløb på skolen.

Projektet skal skabe ejerfornemmelse for de studerende, der kan åbne døre til læring omkring minimering af madspild. Byskoler kan bygge haver, der passer til deres areal. Det kan foregå på taget, som vertikale haver eller i skolegården. 

 

Projektet blev udstillet til Belin Design Festival 2012.