Dene park er inspireret af den gamle klostermur, der udstrækker sig parallelt med det langstrakte førløb.  Med udgangspunkt i den skabes nogle teglvægge i samme forbandt, der skyder sig ortogonalt igennem det skabte bylandskab.

 

Arealet opdeles i tre områder med tre forskellige typer underlag (sand, beton og græs). Disse underlag skal gøre det muligt for parkourudøveren at lave forskellige øvelser alt efter behov. Teglvæggene binder disse tre arealer sammen ved at overlappe og være et gentagent element. Derudover integreres nogle rails af vvs-rør, som gør det muligt at lave swings og nogle ”stubbe” af træ, som man kan sidde på og hoppe til og fra. 

 

Hensigten med denne bypark er, at den skal kunne bruges af alle typer mennesker. Det skal være en oase i midtbyen, hvor byens borgere kan holde en pause fra hverdagens jag. Og samtidig skal det være en park, der skaber nogle særlige muligheder for det at bevæge sig. Eftersom parkour typisk udspiller sig i byens rum, så er byens materialer kopieret ind i denne park for derved at gøre det til et ”øvelokale” til resten af byen.